سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اداره کل واحد استان گیلان 
نمایندگی عقیدتی سازمان تبلیغات اسلامی  
 
 
فرهنگی مذهبی